Friday, June 10, 2011

tutorial: pasang radio online dalam blog anda

assalamualaikum strangers ;)

apa khabar semua ?? Sihat kan ? Apalah saya ini, update blog pagi-pagi buta ini.. sudah tiada masa ke nak update blog? Sebenarnya, saya tengah baik hati ini. Saya mahu ajar awak tentang radio. Radio online ada pada blog anda. Hebat bukan ? Kadang-kadang itu, kalau awak view mana-mana blog, tiba-tiba terdengar suara DJ kan ? haaa. hendak buat macam itu ? Mudah saja .. Saya sediakan 5 jenis stesen radio yang berbeza. Awak copy kod dia, dan pastekan di   HTML/Java script   anda tau !


  <embed allownetworking="internal" allowscriptaccess="never" autostart="true" enablecontextmenu="false" enablejavascript="false" height="63" loop="false" name="RAOCXplayer" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showstatusbar="1" src="http://cast2.serverhostingcenter.com/tunein.php/oalhadda/playlist.asx" type="video/x-ms-asf" width="100%"></embed>  

   <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" height="63" width="100%"> <param value="" name="movie">
<param value="high" name="quality">
<param value="#000000" name="bgcolor">
<embed height="63" width="280" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000000" quality="high" src="http://ads.era.fm/inc/app/shared/dvrplayer/capsules/era.swf"></object>  

    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" height="63" width="100%">
    <param value="" name="movie">
    <param value="high" name="quality">
    <param value="#000000" name="bgcolor">
    <embed height="63" width="280" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000000" quality="high" src="http://ads.sinar.fm/inc/app/shared/dvrplayer/capsules/sinar.swf"></object>  

   <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" height="63" width="100%"> <param value="" name="movie">
    <param value="high" name="quality">
    <param value="#000000" name="bgcolor">
    <embed height="63" width="280" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000000" quality="high" src="http://ads.sinar.fm/inc/app/shared/dvrplayer/capsules/sinar.swf"></object>  

   <embed allownetworking="internal" allowscriptaccess="never" autostart="true" enablecontextmenu="false" enablejavascript="false" height="63" loop="false" name="RAOCXplayer" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showstatusbar="1" src="http://s4.myradiostream.com/19438.asx" type="video/x-ms-asf" width="100%"></embed>  Bagi radio yang tidak terdapat dalam senarai ini anda boleh lah cari sendiri.. hehehe .. ;)

special guest :)